Amaran Risiko: Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi pelaburan awal. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan mengambil penjagaan yang sesuai untuk menguruskan risiko anda. Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat, dan tidak bertujuan untuk meminta pelabur dari Malaysia (kecuali penduduk Labuan FT). Sebaiknya anda mendapatkan nasihat undang-undang bebas sebelum mengakses laman web ini dan / atau perkhidmatannya, untuk memastikan anda mematuhi undang-undang tempatan anda.

Industri
terma yang paling penting dijelaskan.  

Cari pelbagai terma segi kewangan dan definisi yang perlu diketahui setiap pedagang.

Glosari Forex

M

Maturity - Kematangan

Tarikh penyelesaian atau habis tempoh instrumen kewangan.

Mark-to-Market

Proses menilai semula semua posisi terbuka dengan harga pasaran semasa. Nilai baru ini kemudian menentukan keperluan margin.

Market Risk - Risiko Pasaran

Pendedahan kepada perubahan dalam harga pasaran.

Market Maker - Pembuat Pasaran

Peniaga yang sering memetik kedua-dua tawaran dan meminta harga dan bersedia untuk membuat pasaran dua belah untuk sebarang instrumen kewangan.

Margin Call - Panggilan Margin

Permintaan dari broker atau peniaga untuk dana tambahan atau cagaran lain untuk menjamin prestasi pada kedudukan yang telah bergerak terhadap pelanggan.

Manufacturing Production - Pengeluaran Pembuatan

Mengukur jumlah pengeluaran aspek pembuatan angka Pengeluaran Perindustrian. Data ini hanya mengukur 13 sub sektor yang berkaitan secara langsung dengan pembuatan. Pembuatan membuat kira-kira 80% daripada jumlah Pengeluaran Perindustrian.

Margin

Ekuiti yang diperlukan bahawa pelabur mesti mendepositkan untuk menjamin kedudukannya.