Amaran Risiko: Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi pelaburan awal. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan mengambil penjagaan yang sesuai untuk menguruskan risiko anda. Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat, dan tidak bertujuan untuk meminta pelabur dari Malaysia (kecuali penduduk Labuan FT). Sebaiknya anda mendapatkan nasihat undang-undang bebas sebelum mengakses laman web ini dan / atau perkhidmatannya, untuk memastikan anda mematuhi undang-undang tempatan anda.

Industri
terma yang paling penting dijelaskan.  

Cari pelbagai terma segi kewangan dan definisi yang perlu diketahui setiap pedagang.

Glosari Forex

V

VIX or Volatility Index - Indeks VIX atau Volatiliti

Menunjukkan jangkaan pasaran turun naik 30 hari. Ia dibina dengan menggunakan kesilapan tersirat pelbagai pilihan indeks S & P 500. VIX adalah ukuran pasaran risiko yang digunakan secara meluas dan sering disebut sebagai "ketakutan pelabur".

Variation Margin - Margin Variasi

Dana yang diperlukan oleh broker hendaklah meminta dari klien untuk mempunyai deposit yang diperlukan. Istilah ini biasanya merujuk kepada dana tambahan yang mesti didepositkan akibat pergerakan harga yang tidak baik.

Value Date - Tarikh Nilai

Tarikh di mana rakan kongsi kepada transaksi kewangan bersetuju untuk menyelesaikan obligasi masing-masing, iaitu bertukar pembayaran. Untuk transaksi mata wang asing, tarikh nilai biasanya dua hari perniagaan ke hadapan. Juga dikenali sebagai tarikh matang.