Amaran Risiko: Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi pelaburan awal. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan mengambil penjagaan yang sesuai untuk menguruskan risiko anda. Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat, dan tidak bertujuan untuk meminta pelabur dari Malaysia (kecuali penduduk Labuan FT). Sebaiknya anda mendapatkan nasihat undang-undang bebas sebelum mengakses laman web ini dan / atau perkhidmatannya, untuk memastikan anda mematuhi undang-undang tempatan anda.

Industri
terma yang paling penting dijelaskan.  

Cari pelbagai terma segi kewangan dan definisi yang perlu diketahui setiap pedagang.

Glosari Forex

L

Lot

Satu unit untuk mengukur jumlah urusniaga. Nilai kesepakatan sentiasa sepadan dengan nombor bilangan bulat.

Long position - Kedudukan lama

Kedudukan yang menghargai nilai jika kenaikan harga pasaran. Apabila mata wang asas dalam pasangan dibeli, kedudukan dikatakan panjang.

Liquidity - Kecairan

Keupayaan pasaran untuk menerima transaksi besar dengan minima tanpa memberi kesan kepada kestabilan harga.

Liquidation - Pembubaran

Penutupan kedudukan sedia ada melalui pelaksanaan transaksi pengimbangan.

Limit order - Hadkan perintah

Perintah dengan sekatan ke atas harga maksimum yang akan dibayar atau harga minimum yang akan diterima. Contohnya, jika harga semasa USD / JPY adalah 117.00 / 05, maka perintah had untuk membeli USD akan berada di harga di bawah 117.00.

LIBOR

Kadar Tawaran Antara Bank London. Bank menggunakan LIBOR apabila meminjam dari bank lain.

Leverage - Leveraj

Juga dipanggil margin. Nisbah amaun yang digunakan dalam urus niaga kepada deposit keselamatan yang diperlukan.

Leading Indicators - Petunjuk Utama

Statistik yang dianggap meramalkan aktiviti ekonomi masa depan.