Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

J

Japanese Machine Tool Orders - Zamówienia na japońskie maszyny.

Mierzy całkowitą wartość nowych zamówień złożonych przez producentów maszyn. Zamówienia na maszyny są miarą popytu na maszyny, które produkują maszyny, wiodącym wskaźnikiem przyszłej produkcji przemysłowej. Mocne dane ogólnie wskazują, że produkcja poprawia się i że gospodarka znajduje się w fazie ekspansji.

Badanie obserwatorów gospodarki japońskiej (Japanese Economy Watchers Survey)

Mierzy nastrój przedsiębiorstw, które bezpośrednio obsługują konsumentów, takich jak kelnerzy, kierowcy i kosmetyczki. Odczyty powyżej 50 na ogół sygnalizują poprawę nastrojów.