ขณะที่เลบานอนยังคงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2020 ที่ท่าเรือเบรุต Tickmill ได้บริจาคเงินจำนวนมากให้กับ Impact Lebanon ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่างๆในประเทศ

ผลพวงของเหตุการณ์ทำลายล้างนี้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในขณะที่อีกหลายพันคนได้รับบาดเจ็บและไม่มีที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงและการระบาดของ COVID-19

ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมในเลบานอนโดยทันที Tickmill เข้าร่วมกับความพยายามของประชาคมโลกในการสนับสนุนผู้ประสบภัยจากเหตุโศกนาฏกรรมผ่านการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่ม CSR ล่าสุดของเรา

เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร น้ำ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่พักพิง เวชภัณฑ์และครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด

นอกจากการบริจาคเป็นตัวเงินแล้วพนักงานของ Tickmill ยังร่วมกันรวบรวมอาหารแห้งและกระป๋องเวชภัณฑ์และเสื้อผ้าซึ่งจะแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ด้อยโอกาส

หัวใจและความคิดของเราอยู่กับคนเลบานอนและในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น