Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 41572
Pivot: 39606
Hỗ trợ: 34413

Trường hợp ưu tiên:
Trên H4, với giá hiện đang di chuyển bên dưới đám mây Ichimoku, chúng tôi có khuynh hướng rằng giá sẽ giảm xuống hỗ trợ của chúng tôi tại 34413 phù hợp với hỗ trợ thấp của dao động và dự báo Fibonacci 100% từ trục của chúng tôi tại 39606 phù hợp với kháng cự chồng chéo và mức thoái lui Fibonacci 23.6%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ trục và hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 41572 phù hợp với mức kháng cự chồng chéo theo chiều ngang và mức thoái lui Fibonacci 50%.