TIN TỨC
Loading...

Desmond Leong

Market Analyst

Desmond Leong hiện đang đứng đầu nhóm phân tích kỹ thuật của nhiều nhà môi giới và trước đây đã tư vấn cho các giao dịch của các ngân hàng và quỹ đầu cơ lớn nhất. Anh ấy hiện là một nhà giao dịch toàn thời gian và yêu thích huấn luyện những người khác.

Công cụ giao dịch ưa thích

  • Các cặp tiền tệ: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, USD/CAD

  • Kim Loại Qúy: Vàng và Bạc

Sở trường phân tích thị trường

Phân tích kỹ thuật kết hợp các mối tương quan giữa nhiều loại tài sản để phác họa ra "bức tranh tổng thể" về cách thị trường đang chuyển động. Tập trung mạnh vào lý thuyết Sóng Elliott cùng với hành động giá và Fibonacci.

Phong cách giao dịch

Desmond chủ yếu tập trung vào các giao dịch swing vì anh ấy nhận thấy khung thời gian ngắn hơn có thể trở nên quá khó khăn. Anh ấy tin tưởng vào việc thiết kế chiến lược giao dịch, thực hiện chiến lược và để nó diễn ra với sự can thiệp ít nhất.

Luôn nhớ rằng bạn ở đây để kiếm tiền. Đừng giao dịch vì lợi ích giao dịch, thay vào đó, hãy giao dịch vì mục đích kiếm tiền.