TIN TỨC
Loading...

#audusd

October 19, 2020

Biểu đồ trong ngày AUDUSD

Thêm 6 tháng trước Bởi Patrick Munnelly
Biểu đồ trong ngày AUDUSD AUDUSD Vùng đảo chiều tiềm năng - Đường dẫn giá có thể xảy ra AUD: Phản ứng của Úc đối với Covid-19 là rất đặc biệt trong ...