TIN TỨC
Loading...

#audusd

April 21, 2022

AUDUSD H4 Tiềm năng giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.75372Pivot: 0.74692Hỗ trợ: 0.74258 Trường hợp ưu tiên:Giá đang giảm theo đường xu hướng tăng dần. C...
December 31, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 8 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.72895Pivot: 0.72514Hỗ trợ: 0.71737 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, ...
December 28, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá trong ngắn hạn

Thêm 8 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính;Kháng cự: 0.72894Pivot: 0.72498Hỗ trợ: 0.71817 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, ...
December 27, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá ngắn hạn

Thêm 8 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.7289Pivot: 0.72511Hỗ trợ: 0.71808 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, b...
December 24, 2021

AUDUSD, H4 | Khả năng giảm giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.7289Pivot: 0.72507Hỗ trợ: 0.71815 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, b...
December 20, 2021

AUDUSD,H4 | Tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 0.72208Pivot: 0.71126Hỗ trợ: 0.70913 Trường hợp ưu tiên: Trên đường H4, giá đã vượt ra khỏi ngưỡng kh...
November 18, 2021

AUDUSD, H4 | Khả năng tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.73087Pivot: 0.72555Hỗ trợ: 0.72235 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể thấy rằng giá tuân theo kênh ...
October 19, 2020

Biểu đồ trong ngày AUDUSD

Thêm 1 năm trước Bởi Patrick Munnelly
Biểu đồ trong ngày AUDUSD AUDUSD Vùng đảo chiều tiềm năng - Đường dẫn giá có thể xảy ra AUD: Phản ứng của Úc đối với Covid-19 là rất đặc biệt trong ...