Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 0.75372
Pivot: 0.74692
Hỗ trợ: 0.74258

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang giảm theo đường xu hướng tăng dần. Chúng tôi thấy tiềm năng đảo chiều giảm giá từ mức trục 0.74692 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 61.8% về phía mức hỗ trợ đầu tiên là 0,73568 phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6%, phần mở rộng Fibonacci 161.8% và mức thoái lui Fibonacci 78.6%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi giá bị đẩy xuống bởi đám mây Ichimoku.

Kịch bản thay thế:
Tuy nhiên, có khả năng giá có thể vượt qua mức kháng cự đầu tiên để tăng lên mức kháng cự thứ 2 là 0.75372 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và dự báo Fibonacci 100%.