Tickmill tiếp tc hành trình Trách Nhim Xã Hi, bng cách quyên góp h tr thiết thc nht cho các tr em có hoàn cnh đc bit thành ph Pasig, trong mùa đi dch virus corona.

Tt c chúng ta đu đng ý rng 2020 là mt năm không h d dàng, vì đi dch din ra trên toàn cu và gây thit hi vô cùng ln cho cng đng và nn kinh tế trên toàn thế gii, Tickmill chúng tôi rt mun đng hành h tr gim bt phn nào áp lc cho mt cng đng bnh hưng nng n.

Công ty chúng tôi đã tng h tr mt nhóm 200 các em nh b khuyết tt Thành Ph Pasig, như bn biết trong quá trình phát trin hoàn thin cá nhân này, các em cn s giúp đ đ hòa nhp hơn vi xã hi.

Do tính cht khó lưng ca Đi Dch, Tickmill đã phi vưt qua mt s khó khăn đ có th đưa s h tr ca chúng tôi ti đúng nơi. Vic hn chế đi li khiến nhim vnày tr nên khó khăn, tuy nhiên, nh vào quyết tâm ca c đi ngũ mà mt mng lưi phân phi hu hiu đã đưc to ra.

Đi ngũ ca chúng tôi đã tp hp nhau đ cùng đóng gói go, sa, vitamin C, các vt tư y tế, sn phm tươi và nhiu các sn phm khác đ đm bo h tr các em nh có môi trưng sng sch s, an toàn trong giai đon khó khăn này.

Tickmill đang là mt nhà môi gii quc tế, v trí đc bit này đt chúng tôi s mnh phi mang li điu gì đó ý nghĩa cho công đng trên toàn cu. Sau s kin dành cho các em nh vào Giáng Sinh va qua, chúng tôi mun h tr nhiu nht có th đ gim bt nhng khó khăn mà các em nh đang phi đi mt trong giai đon khó khăn này.

Chúng tôi mun gi li cm ơn đc bit đến các bn tình nguyn viên và nht là Nona Sampang, ngưi đã n lc đ phi hp và quyên góp qu, mua sm và chun b đóng gói tt c, điu phi vn chuyn hiu qu trong hoàn cnh đy thách thc như vy.

Chúng tôi s tiếp tc s mnh ca mình đ đm bo rng nhng em nh khuyết tt, kém may mn này đưc h tr, chăm sóc đ có th phát trin tt nht có th.