Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

L

Lot - Lot

Một đơn vị đo lường khối lượng của giao dịch. Giá trị của giao dịch luôn luôn tương ứng với một con số nguyên của lot.

Long position - Vị Thế Mua

Là một vị thế có lợi nhuận khi giá thị trường tăng. Khi đồng tiền cơ sở trong cặp tiền được mua, vị thế sẽ được xem là vị thế mua.

Liquidity - Thanh Khoản

Là khả năng một thị trường có thể chấp nhận số lượng lớn giao dịch mà vẫn không tác động nhiều đến sự ổn định giá.

Liquidation - Thanh Khoản Cao

Là khả năng một thị trường có thể chấp nhận số lượng lớn giao dịch mà vẫn không tác động nhiều đến sự ổn định giá.

Limit order - Lệnh Giới Hạn

Là một lệnh với các giới hạn đối với giá cao nhất phải trả hoặc giá thấp nhất được nhận. Ví dụ, nếu tỷ giá hiện tại của cặp USD/JPY là 117.00/05, thì một lệnh giới hạn để mua vào USD sẽ nằm ở mức giá dưới 117.00.

LIBOR - Lãi Suất LIBOR

Là viết tắt của lãi suất liên ngân hàng London (London Inter-Bank Offered Rate). Các ngân hàng sử dụng LIBOR khi vay mượn từ một ngân hàng khác.

Leverage - Đòn Bẩy

Cũng được gọi là ký quỹ. Là tỷ lệ của số tiền được sử dụng trong giao dịch với khoản tiền gửi bảo đảm được yêu cầu.

Leading Indicators - Chỉ Báo Nhanh

Các thống kê được xác định sẽ giúp dự đoán hoạt động kinh tế trong tương lai.