Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

L

Lot

Jednostka do pomiaru kwoty transakcji. Wartość transakcji zawsze odpowiada całkowitej liczbie lotów.

Long position - Pozycja długa

Pozycja, która zyskuje na wartości w przypadku wzrostu cen rynkowych. Kiedy waluta bazowa w parze jest kupowana, pozycja jest uważana za długą.

Liquidity - Płynność

Zdolność rynku do przyjęcia dużej transakcji z minimalnym lub zerowym wpływem na stabilność cen.

Liquidation - Likwidacja

Zamknięcie istniejącej pozycji poprzez wykonanie transakcji kompensacyjnej.

Limit order - Zlecenie Limit

Zamówienie z ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej ceny do zapłaty lub ceny minimalnej do otrzymania. Dla przykładu, jeśli aktualna cena USD/JPY wynosi 117,00/05, wówczas zlecenie limitowane na zakup USD byłoby po cenie poniżej 117,00.

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate. Banki stosują stopę LIBOR przy zaciąganiu pożyczek w innym banku.

Leverage - Dźwignia

Nazywany również marginesem. Stosunek kwoty wykorzystanej w transakcji do wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Leading Indicators - Wiodące wskaźniki

Statystyki, które są brane pod uwagę przy przewidywaniu przyszłej koniunktury gospodarczej.