Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

V

VIX or Volatility Index - VIX lub indeks strachu

Pokazuje oczekiwanie rynku na trzydziestodzienną zmienność. Jest on skonstruowany przy użyciu implikowanych wahań szerokiego zakresu opcji indeksu S&P 500. VIX jest szeroko stosowaną miarą ryzyka rynkowego i jest często nazywany "indeksem strachu".

Variation Margin - Zmienność depozytu zabeczpieczającego

Środki, których broker wymaga od klienta aby otworzyć lub utrzymać zlecenie otwarte. Termin ten odnosi się zazwyczaj do dodatkowych środków, które muszą zostać zdeponowane w wyniku niekorzystnych zmian cen.

Value Date - Data zapadalności

Data, w której kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się na uregulowanie swoich zobowiązań, tj. wymianę płatności. W przypadku kasowych transakcji walutowych data waluty wynosi zazwyczaj dwa dni robocze do przodu.