Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 82.98
Pivot: 82.409
Hỗ trợ: 82.181

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang tuân theo kênh tăng dần, báo hiệu một động lượng tăng tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đẩy lên cao hơn nữa từ mức trục cùng với mức thoái lui Fibonacci 23.6% về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 127.2% và mức thoái lui Fibonacci 78.6%. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi Chỉ báo MACD trong đó đường MACD nằm trên đường tín hiệu.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể giảm xuống Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và hỗ trợ chồng chéo đồ họa.