TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

May 30, 2022

GBPUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.26674Pivot: 1.26036Hỗ trợ: 1.25573 Trường hợp ưu tiên:On the H4, with price moving above the ichimoku...
May 30, 2022

EURUSD, H4 | Khả năng tiếp tục tăng giá

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Resistance: 1.0857Pivot: 1.07082Support: 1.05373 Trường hợp ưu tiên:Trên H4, với việc giá di chuyển trên đám mây ...
April 21, 2022

GBPUSD H4 | Tiềm năng cho đà giảm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.31453Pivot: 1.30664Hỗ trợ: 1.29697 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo kênh giảm dần và đang trên...
April 21, 2022

AUDUSD H4 Tiềm năng giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.75372Pivot: 0.74692Hỗ trợ: 0.74258 Trường hợp ưu tiên:Giá đang giảm theo đường xu hướng tăng dần. C...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Copper ( HG1!), H1 Tiềm Năng Giảm Giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Dip Các mức chính:Kháng cự: 4.7890Pivot: 4.7740Hỗ trợ: 4.7375 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ trục quay ở mức ...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Cà Phê ( KC1!), H1 Tiềm Năng Tăng Giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 227.70Pivot: 221.75Hỗ trợ: 219.20 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ trục quay...
April 18, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Palladium (PA1! ), H1 Tiềm Năng Giảm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Dip Các mức chính:Kháng cự: 2421.0Pivot: 2396.0Hỗ trợ: 2302.0 Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ mức trục là 2396...
April 04, 2022

Hợp Đồng Tương Lai Dầu H4 | Tiềm Năng Cho Sự Đảo Chiều

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các Mức Chính:Kháng cự: 94.39Pivot: 92.55Hỗ trợ: 85.13 Trường Hợp Ưu Tiên:Giá đang tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năn...
April 01, 2022

GBPCHF, H1 Có Khả Năng Tăng Bật

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.21968Pivot: 1.21369Hỗ trợ: 1.21046 Trường hợp ưu tiên:Giá đang ở mức Pivot, chúng tôi thấy tiềm năng ...