Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 62418.05
Pivot: 60764.85
Hỗ trợ: 57933.49

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể mong đợi giá sẽ giảm từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 23.6% về phía Hỗ trợ thứ nhất cùng với phần mở rộng Fibonacci 127.2%, dự báo Fibonacci 127.2% và mức thoái lui Fibonacci 50%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy lên mức Kháng cự đầu tiên cùng với mức thoái lui Fibonacci 38.2%.