Type:
Bearish Breakout

Các mức chính:
Kháng cự: 59523.66
Pivot: 57443.12
Hỗ trợ: 53471.18

Trường hợp ưu tiên:

Giá tuân theo kênh giảm dần, biểu thị một động lực giảm giá. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 38.2% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá để đẩy lên đến Mức kháng cự đầu tiên trong đường thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 100%.