Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 58331
Pivot: 57091.15
Hỗ trợ: 53594.17

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang phản ứng giữa một kênh giảm dần, biểu thị một động lượng giảm tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm xuống mức trục phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 100%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy lên mức Kháng cự thứ nhất với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và Fibonacci Projection 127.2%.