Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cực: 45514.76
Pivot: 43995.2
Hỗ trợ: 40641.22

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, biểu thị một động lượng giảm tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 38.2% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và dự báo Fibonacci 61.8%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi Ichimoku hoạt động như một ngưỡng kháng cự.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể đẩy cao hơn đến Mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%.