Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:

Kháng cự: 51870.13
Pivot:45589.14
Hỗ trợ: 43962.81

Trường hợp ưu tiên:

Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, báo hiệu một động lực tăng giá. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ bật lại từ mức trục phù hợp với dự báo Fibonacci 100% về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 100%. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi chỉ báo RSI nơi nó đang tuân theo hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống mức Hỗ trợ thứ nhất với dự báo Fibonacci 127.2% và mức thoái lui Fibonacci 127.2%.