Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 58221.28
Pivot: 55799.81
Hỗ trợ: 53825.61

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể kỳ vọng rằng giá sẽ bật lên từ mức trục pivot với dự báo Fibonacci 61.8% và mức thoái lui Fibonacci 61.8% đối với Mức kháng cự thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, có thể thúc đẩy xu hướng giảm đến Hỗ trợ 1 phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6%.