Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 53613.64
Pivot: 49485.42
Hỗ trợ: 47219.93

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 38.2% về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 161.8% và mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống từ mức trục quay xuống Hỗ trợ thứ nhất cùng với mức thoái lui Fibonacci 50%.