Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 91.248
Pivot: 91.058
Hỗ trợ: 90.477

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 91.058 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 127.2% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 90.477 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78.6%. Các đám mây Ichimoku đang xác nhận xu hướng giảm giá của chúng tôi và RSI đang ở mức mà trước đó đã xảy ra sự sụt giảm.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 91.248 phù hợp với Dự báo Fibonacci 161.8%.