Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 227.70
Pivot: 221.75
Hỗ trợ: 219.20

Trường hợp ưu tiên:
Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ trục quay ở mức 221.75 phù hợp với 127.2% Fibonacci mở rộng về phía kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 227.70 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và phần mở rộng Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng đến hỗ trợ đầu tiên ở mức 219.20 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 138.2%.

Nguồn tin:
Không có nguồn tin chính.