Type:
Bearish Dip

Các mức chính:
Kháng cự: 4.7890
Pivot: 4.7740
Hỗ trợ: 4.7375

Trường hợp ưu tiên:
Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ trục quay ở mức 4.7740 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 138.2% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 4.7375 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục của chúng tôi và hướng tới mức kháng cự đầu tiên ở mức 4.7890 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 161.8%.

Nguồn tin:
Không có tin tức chính.