Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự:1.57477
Pivot: 1.57094
Hỗ trợ: 1.56246

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu hướng giảm của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm từ Pivot của chúng tôi ở mức 1.57094 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1,56246 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi các đám mây Ichmoku cho thấy động lượng giảm giá và cả RSI ở các mức đã xảy ra trước đó.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.57477 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78.6%.