Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.6179
Pivot: 1.60525
Hỗ trợ: 1.60051

Trường hợp chính:

Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng dần, cho thấy đà tăng giá. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ bật lại từ mức trục phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 78.6% về phía Mức kháng cự thứ nhất phù hợp với mức kháng cự ngang.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy xuống Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 100% và thoái lui Fibonacci 50%.