Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.15831
Pivot: 1.1386
Hỗ trợ: 1.12675

Trường hợp ưu tiên:
Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, chúng tôi cho rằng giá sẽ tăng từ trục 1.1386 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.15831 phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 127.2%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng tới hỗ trợ đầu tiên ở mức 1.12675 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%.