Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Resistance: 1.0857
Pivot: 1.07082
Support: 1.05373

Trường hợp ưu tiên:
Trên H4, với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku và trong kênh xu hướng tăng dần, chúng tôi có xu hướng tăng giá rằng giá sẽ tăng lên mức kháng cự trùng lặp đầu tiên ở mức 1.0857 nơi mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ trục 1.07082 của chúng tôi, nơi giá gần đây đã tăng bật ra khỏi.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng đến hỗ trợ đầu tiên tại 1.05373 phù hợp với mức thoái lui fibonacci 23.6%