Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.12191
Pivot: 1.11375
Hỗ trợ: 1.10394

Trường hợp ưu tiên:

Chúng tôi thấy tiềm năng giảm đảo chiều giảm giá từ mức trục 1.11375 phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8% và thoái lui Fibonacci 50% đối với mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.10394 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% và dự báo Fibonacci 61.8%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ bởi chỉ báo ngẫu nhiên, nơi giá đang ở mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục tăng lên đến mức kháng cự đầu tiên là 1.12191 phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6% và thoái lui Fibonacci 61.8%.