Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.11886
Pivot: 1.10567
Hỗ trợ: 1.09501

Trường hợp ưu tiên:

Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá trở lại từ mức trục của chúng tôi tại 1.10567 phù hợp với dự đoán Fibonacci 78.6% và mức thoái lui Fibonacci 50% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.11886 phù hợp với dự báo Fibonacci 100% và thoái lui Fibonacci 61.8%. Xu hướng giảm giá của chúng tôi được hỗ trợ bởi giao dịch giá bên dưới chỉ báo đám mây Ichimoku.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.09501 phù hợp với mức hỗ trợ đồ họa thấp.