Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 2.05483
Pivot: 2.04976
Hỗ trợ: 2.03089

Trường hợp ưu tiên:
Giá gần đây đã phá vỡ đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Cho thấy tiềm năng giảm tiếp tục giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 2.04976 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6% về phía TP của chúng tôi ở mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 2.03089 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và phần mở rộng Fibonacci 61.8%. RSI đang trên đà giảm.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 2.05483 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 100%.