Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.35082
Pivot: 1.34651
Hỗ trợ: 1.34496

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và củng cố trong một kênh song song. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 1.34651, đây là khu vực hợp lưu Fibonacci hướng tới mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.35082 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.34496 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2% và 50%.