Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.31453
Pivot: 1.30664
Hỗ trợ: 1.29697

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang tuân theo kênh giảm dần và đang trên đà giảm giá. Do giá đang giao dịch bên dưới đám mây Ichimoku, nên nó có khả năng đảo ngược từ mức trục 1.30664 phù hợp với mức thoái lui fibonacci 50% và dự báo Fibonacci 61.8% về phía mức hỗ trợ đầu tiên là 1.29697, phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:
Nếu không, giá có thể vượt qua mức trục chính và hướng tới mức kháng cự đầu tiên là 1.31453, phù hợp với dự báo Fibonacci 100%.