Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1947.2
Pivot: 1938.4
Hỗ trợ: 1895

Trường hợp ưu tiên:
Giá đã thoát ra khỏi đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tiếp tục giảm giá từ Pivot ở mức 1938.4 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1895 phù hợp với Dự báo Fibonacci 61.8%. Giá đang giao dịch bên dưới đám mây Ichimoku, hỗ trợ thêm cho xu hướng giảm giá của chúng tôi.

Kịch bản thay thế:
Giá có thể tăng lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi ở mức 1947.2 phù hợp với 100% Fibonacci Projection.