Type:
Bearish Dip

Các mức chính:
Kháng cự: 2421.0
Pivot: 2396.0
Hỗ trợ: 2302.0

Trường hợp ưu tiên:
Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ mức trục là 2396.0 phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 127.2% về phía mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 2302.0 phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục của chúng tôi và hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 2421.0 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 161.8%.

Nguồn tin:
Không có nguồn tin chính