TIN TỨC
Loading...

#audnzd

December 08, 2021

AUDNZD, H4 | Bearish Continuation

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.05294Pivot: 1.05036Hỗ trợ: 1.04236 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườn...
November 30, 2021

AUDNZD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.05014Pivot: 1.04836Hỗ trợ: 1.04309 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườn...