Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.05014
Pivot: 1.04836
Hỗ trợ: 1.04309

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, cho thấy đà giảm. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục quay với dự báo Fibonacci 78.6% và mức thoái lui Fibonacci 61.8% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và dự báo Fibonacci 78.6%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy lên mức Kháng cự đầu tiên phù hợp với dự báo Fibonacci 100%.