Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 115.197
Pivot: 114.946
Hỗ trợ: 114.293

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu hướng giảm dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm từ Pivot ở mức 114.946 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% đối với mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.293 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%. Giá đang giao dịch bên dưới đám mây Ichimoku và RSI ở mức mà trước đây đã xảy ra sụt giảm.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, nếu giá phá vỡ trên đường xu hướng giảm dần của chúng tôi, nó có khả năng leo cao hơn đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115,197 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8%.