Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 124.623
Pivot: 121.237
Hỗ trợ: 119.813

Trường hợp ưu tiên:
Trên đường H4, với giá dự kiến sẽ thoát khỏi sự hỗ trợ của chỉ báo ngẫu nhiên và di chuyển trên đám mây ichimoku, chúng tôi có xu hướng cho rằng giá sẽ tăng từ trục quay của chúng tôi tại 121.237 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 124.623 phù hợp với khả năng chống cao của swing ngang.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng đến hỗ trợ đầu tiên tại 119.813 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%.