Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.28382
Pivot: 1.27319
Hỗ trợ: 1.26796

Các mức chính:

Với việc giá tiếp cận mức hỗ trợ ngang đồ họa phù hợp với mức hỗ trợ của đám mây ichimoku và mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại trục của chúng tôi là 1.27319, chúng tôi thiên về mức tăng từ đó lên mức kháng cự đầu tiên ở mức 1.28382 phù hợp với mức kháng cự chồng chéo theo chiều ngang.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy giá phá vỡ cấu trúc pivot và ichimoku và giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 1.26796 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6%.