Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:

Kháng cự: 1.28328
Pivot: 1.27628
Hỗ trợ: 1.26388

Trường hợp ưu tiên:

Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây ichimoku và tôn trọng đường xu hướng giảm dần, chúng tôi có xu hướng giảm giá rằng giá sẽ giảm từ trục của chúng tôi ở mức 1.27628, phù hợp với mức kháng cự chồng chéo theo chiều ngang, mức thoái lui Fibonacci 38.2% đến mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.26388, nằm trong dòng với hỗ trợ thấp swing ngang.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và tăng lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.28328, trùng với mức kháng cự cao dao động ngang, mức thoái lui Fibonacci 61.8%.