Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 0.92008
Pivot: 0.91795
Hỗ trợ: 0.91316

Trường hợp ưu tiên:

Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây ichimoku, chúng thấy có xu hướng giảm, rằng giá sẽ giảm từ trục pivot 0.91795 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% xuống hỗ trợ thứ nhất tại 0.91316 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục pivot và hướng tới mức kháng cự ban đầu tại 0.92008 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%.