Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:

Kháng cự: 114.806
Pivot: 114.439
Hỗ trợ: 114.312

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang ở mức xoay vòng. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 114.439 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8% và mức thoái lui Fibonacci 50% về phía Chốt lời của chúng tôi ở mức 114.806 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6%. RSI ở các mức mà trước đó đã xảy ra số lần trả lại.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.312.