Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 115.461
Pivot: 115.010
Hỗ trợ: 114.711

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng từ Pivot của chúng tôi ở mức 115.010 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78.6% đối với dự báo Fibonacci 200% và mức thoái lui Fibonacci 100% của chúng tôi. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi giá giao dịch trên các đám mây ichimoku của chúng tôi và cũng là sự giao nhau giữa chuyển đổi và đường cơ sở, mô tả động lượng tăng giá mạnh mẽ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.711 phù hợp với Dự báo Fibonacci 200%.