Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:

Kháng cự: 114.299
Pivot: 113.793
Hỗ trợ: 113.451

Phương án ưu tiên:

Giá đang trong đà tăng và củng cố trong một kênh song song. Chúng tôi thấy giá sẽ bật lên từ Pivot của chúng tôi ở mức 113.793 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%, 78,6% và 200% phần mở rộng Fibonacci hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 114.299 cùng với mức thoái lui Fibonacci 100% và 38.2%.

Kịch bản thay thế"

Ngoài ra, giá của chúng tôi dự tính có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 113.451 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và 100%.