Type:
Bullish Bounce

Key Levels:
Resistance: 115.266
Pivot: 113.852
Support: 112.753

Phương án đề xuất:

Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm năng để giá test Pivot của chúng tôi ở mức 113,852 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23,6% và leo lên mức kháng cự đầu tiên tại 115,266 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 121,2% và dự báo Fibonacci 161,8% đối với đường xu hướng tăng dần.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112,753 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,2%.