Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 113.95
Pivot: 113.587
Hỗ trợ: 112.724

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà giảm và đã tiến gần đến Pivot. Chúng tôi thấy tiềm năng cho một mục bán ở mức 113.587 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 100% và phần mở rộng Fibonacci 100% về phía Chốt lời của chúng tôi ở mức 112.724 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 113.95 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 127.2% và mức thoái lui Fibonacci 127.2%.