Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Điều Khoản & Điều Kiện Chung Đối Với Bonus Khi Nạp Tiền

Sau đây là Điều Khoản và Điều Kiện chuẩn dành cho chương trình bonus khi nạp tiền của Tickmill Ltd dành cho Khách hàng ở một số quốc gia. Vui lòng tham khảo ý kiến của Team Support của chúng tôi về bất kỳ chương trình có sẵn nào.

 • Bonus Khi Nạp Tiền dành cho Khách Hàng Mới và Hiện Tại của Tickmill Ltd (FSA Quy Định), những người có tài khoản giao dịch Live. Bạn có thể mở Tài Khoản Giao Dịch Live Tại Đây
 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận Bonus Khi Nạp Tiền một lần trên một khoản nạp tiền duy nhất mà nó chưa được sử dụng để yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào khác của bất kỳ chương trình ưu đãi hiện có.
 • Mỗi Khách Hàng nhận Bonus Khi Nạp Tiền một lần duy nhất là 10% số tiền đã nạp và Bonus Nạp Tiền tối đa là $€£ 1,500.
 • Để nhận Bonus Khi Nạp Tiền, Khách Hàng phải gửi yêu cầu qua email với số tài khoản giao dịch MT4/5 của mình tới người quản lý tài khoản hoặc tới Team hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong vòng 14 ngày sau khi thực hiện lệnh nạp tiền.
 • Tại thời điểm yêu cầu Bonus Nạp Tiền chờ duyệt, phải có ít nhất 50% số tiền còn lại từ khoản tiền nạp ban đầu được thực hiện trên tài khoản giao dịch Live.
 • Số tiền nạp tối thiểu (chuyển khoản nội bộ không được tính) để yêu cầu Bonus Nạp Tiền là $€£ 200.
 • Khách hàng hiểu và xác nhận rằng bất kỳ khoản bonus nào được thêm vào Ví Khách Hàng, nơi Khách Hàng yêu cầu chuyển bonus, được thực hiện theo cách thủ công vào (các) tài khoản giao dịch có liên quan và giao dịch khối lượng cần thiết.
 • Để có thể rút hoặc chuyển Bonus Khi Nạp Tiền sang tài khoản MT4/5 khác, Khách hàng phải giao dịch ít nhất 1 lot cho mỗi $€£ 5 của Bonus Tiền Nạp thu được. Nếu chưa đạt đến số lượng lot yêu cầu, số dư tài khoản và số dư khả dụng phải cao hơn/bằng tổng số tiền nạp và Bonus Nạp Tiền được kết nối với nó để Khách Hàng có thể yêu cầu rút lợi nhuận giao dịch.
 • Chỉ khối lượng giao dịch các cặp tiền tệ và kim loại được tính cho chương trình Bonus Khi Nạp Tiền, CFD bị loại trừ.
 • Chỉ có thể rút bất kỳ phần nào của Bonus Nạp Tiền nếu tổng số lot bắt buộc để rút toàn bộ Bonus Nạp Tiền đã được giao dịch.
 • Tickmill có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình Bonus Nạp Tiền hoặc hủy bỏ bất kỳ lúc nào.
 • Tickmill có quyền loại bất kỳ người dùng nào nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc sử dụng sai hoặc lạm dụng các quy tắc hợp lý của Chương trình Bonus Khi Nạp Tiền hoặc các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận dịch vụ khách hàng của Tickmill.
 • Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch Live của Tickmill và sau đó nạp lại các khoản tiền này trong vòng 30 ngày theo lịch sau lần rút tiền cuối cùng để yêu cầu Bonus Nạp Tiền trên khoản tiền nạp đó là vi phạm các quy tắc hợp lý của chương trình Bonus Nạp Tiền.
 • USử dụng Bonus Nạp Tiền để tăng quy mô lệnh giao dịch của bạn có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Trước khi quyết định giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFDs), bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu giao dịch, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng đọc kỹ Tóm Tắt Tiết Lộ Rủi Ro của chúng tôi.
 • Xin lưu ý rằng chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản không được áp dụng cho chương trình này.