Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

M

Maturity - Đáo Hạn

Ngày để thanh toán hoặc đáo hạn của một sản phẩm tài chính.

Mark-to-Market - Điều Chỉnh Theo Thị Trường

Quá trình đánh giá lại toàn bộ các vị trí mở với các mức giá thị trường hiện hành. Các giá trị mới này sẽ xác định các yêu cầu ký quỹ.

Market Risk - Rủi Ro Thị Trường

Mức độ tiếp xúc với các thay đổi trong giá thị trường.

Market Maker - Nhà Tạo Lập Thị Trường

Một sàn giao dịch thường báo giá cả giá mua và bán, và có thể tạo ra thị trường hai chiều cho bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Margin Call - Yêu Cầu Kỹ Quỹ

Một yêu cầu nạp thêm tiền kỹ quỹ hoặc một tài sản thế chấp khác để đảm bảo cho việc thực hiện một vị thế mà đã đi ngược với kỳ vọng của khách hàng.

Manufacturing Production - Sản Xuất Chế Tạo

Đo lường tổng sản lượng của ngành sản xuất dựa trên các số liệu sản phẩm công nghiệp. Dữ liệu này chỉ đo lường 13 tiểu ngành liên quan trực tiếp đến sản xuất.

Margin - Kỹ Quỹ

Số vốn yêu cầu mà nhà đầu tư phải nộp vào để thế chấp cho một vị thế.